Müzayede : 2. OSMANLICA MÜZAYEDESİ X
Tüm Aramayı Kaldır X

Lot No: 1 Emrâz-ı Kalbiye Konferansları - Neşet Ömer (İrdelp), Toplayan: Fuad İstanbul 1327/1911, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, (1. Cilt), 197+3 Sayfa, ÖZEGE; 4872, 18 ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 75.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 2 Turgud Reis / Medeniyet-i İslâmiye / Fezâil-i Askeriye / Gök / Yer / İnsan / Usûl-i Tenkid / Tertib Seyfioğlu Ali Rıza Seyfi, İstanbul 1317/1900, Şems Matbaası ...
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 325.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 3 Zeyno'nun Oğlu - Halide Edib (Adıvar) İstanbul 1928, İlhami - Fevzi Matbaası, Halk Kütübhanesi Sahibi Abdül'aziz, 411+4 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 23736 - TBTK; 9516
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 50.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 4 Kirpinin Dedikleri - Refik Halid (Karay) İstanbul 1336/1920, Hilâl Matbaası, 327+1 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 10920
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 50.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 5 Tılsımlar Mecmuası - Bediüzzaman Said el-Nursi Tek Taraflı Teksir, 174 Sayfa
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 130.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 6 Ferheng-i Şuurî, Neval ül-Fudalâ ve Lisan ül-Acem - Hasan Şuurî İstanbul 1314/1896, Cemal Efendi Matbaası, (1. Cilt), 480 Sayfa, MİL - ÖZEGE; 5625
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 7 İstanbul'un İçyüzü - Refik Halid (Karay stanbul 1336/1920, Orhaniye Matbaası, Kitabhane-i Hilmi, 243 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 8325
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 8 Gülsüm / Japonya'da Seyahat / Üç Tarz-ı Siyaset Mahrukî Ahü's-Sâkıb, İstanbul 1330/1914, Nefaset Matbaası, 80 Sayfa, ÖZEGE; 6415 / Demoge, &C ...
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 170.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 9 Türkçe ve Fransızca Nümuneleri Hâvi Ticaret Mektubları - A. Hulûsi İstanbul 1925, Sühûlet Matbaası, Cemiyet Kütübhanesi, 237 + 3 Sayfa, ...
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 90.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 10 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanun Mecmuası Ankara 1926, 1132 Sayfa, (4. Cilt) ( 1 adet katlanır harita ) ilk 5 sayfa üst orta kısımda  resimde görül ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 11 El-Mecmuatü'z-zühdiye fî'l-Ahkâmi'd-diniye - Ahmed Zühdü Paşa İstanbul 1896, Matbaa-i Osmaniye, (1. Cüz), 4+318 Sayfa
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 20.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 12 Naima Tarihi. Ravzatü'l-hüseyin fî Hûlâsat-ı Ahbâri'l-hafikayn - Giridî Mustafa Naima İstanbul 1865, Matbaa-i Âmire, (3. Cilt), 10+460 Sayfa
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 85.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 13 Naima Tarihi. Ravzatü'l-hüseyin fî Hûlâsat-ý Ahbâri'l-hafikayn - Giridî Mustafa Naima İstanbul 1865, Matbaa-i Âmire, (2. Cilt), 14+451 ...
Toplam Teklif : 7 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 90.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 14 Şeytanın Oğlu, Üç Kırmızı Adam - Féval, Paul Henri Corentin - Hasan Bedreddin İstanbul 1922, Orhaniye Matbaası, İkbâl Kütüphânesi Sahibi H& ...
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 45.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 15 Balkan Harbinde Çatalca Muharebesi - Bursalı Mehmed Nihad İstanbul 1925, Matbaa-i Askeriye , Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Neşriyatı, 2+70 Sayfa ( Haritası eksik, Haliy ...
Toplam Teklif : 7 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 65.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 16 Suya Taleb - Halide Edib Adıvar İstanbul 1924, Orhaniye Matbaası, 152 Sayfa
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 70.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 17 Abdülhak Hâmid Tarhan - İstanbul 1886, Dikran Karabetyan Matbaası, 44 Sayfa / İstanbul 1879, Mihran Matbaası, 59 Sayfa / İstanbul 1886, Matbaa-i A. K. Tozliyan İdare-i Şirk ...
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 18 Zînet'ü'l-kelâm - Sürurîpaşazâde Ali Nazif  İstanbul 1889, Mahmud Bey Matbaası, 39 Sayfa 
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 20.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 19 Edebiyat - Süleyman Fehmi İstanbul 1909, Hilâl Matbaası, 3+360 Sayfa, Künye sayfası eksik, Haliyle
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 45.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 20 Meşrutiyet Erkekleri - İbnü'l-Hakkı Mehmed Tahir / Günahkâr Kitab - Habil Adem / Bir Canbaz: Jules Claretie İstanbul 1914, Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 32 Sayfa / İstanbu ...
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 40.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 21 Siyah Gözler - Cemil Süleyman  İstanbul 1911, Tanin Matbaası, 120 Sayfa
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 45.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 22 Mehmed Akif - Süleyman Nazif / Safahât - Mehmed Âkif İstanbul 1927, Amedî Matbaası, 106+1 Sayfa /  (1. Kitap), 214+1 Sayfa
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 35.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 23 İslâmda Dava-yı Kavmiyet - Ahmed Naim Babanzade İstanbul 1916, Tevsi-i Tıbaat Matbaası, Sebil'ür-reşad Kütübhanesi Neşriyatı, 55 Sayfa
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 24 Resûlullah Efendimizin Vasıyetleri ve Bir Teklif-i Mûhim - Abdülaziz Kolceli İstanbul 1915, Hacopulo'da 33 Numaralı Matbaa, 54 Sayfa
Toplam Teklif : 2 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 15.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 25 Dünyanın Büyük Dinleri  İstanbul 1927, Resimli Ay Matbaası, Resimli Ay Neşriyatı, 55+8 Sayfa
Toplam Teklif : 2 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 15.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 26 Menâkıb-ı Murtavazî yahud Vasıyy-i Nebi - Şemseddin İstanbul 1920, Terakki Matbaası, 30 Sayfa 
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 25.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 27 Musâhabât-ı Ahlâkiye. Devre-i Ûlâ. 1.Sınıf - Ali Seydî İstanbul 1917, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 171+1 Sayfa 
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 35.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 28 Dürü'l-yetim fî İlmü'l-tecvid - Mehmed b. Pir Ali Birgivî  Çeviren: Eskicizâde Seyyid Ali b. Hüseyin, İstanbul 1280, 156 Sayfa takım
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 45.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 29 Türkçe Hutbe İstanbul 1927, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatı, 269+10 Sayfa
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 35.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 30 Küçük Felsefe Tarihi: Mustafa Rahmi İstanbul 1923, Matbaa-i Âmire, Maarif Vekâleti Neşriyatı, 181+1 Sayfa
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 40.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 31 Kitâb-ı Muhammediye fî Kemâlâti'l-Ahmediye - Yazıcızâde Mehmed İstanbul 1896, 480 Sayfa
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 100.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 32 Hunlar, Garb Türkleri. Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umûmisi Joseph de Guignes, Çeviren: Hüseyin Cahid, İstanbul 1925, Yen ...
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 45.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 33 Hunlar, Garb Türkleri. Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umûmisi Joseph de Guignes, Çeviren: Hüseyin Cahid, İstanbul 1923, Tan ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 35.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 34 Konya, Haleb, Şam Selçukileri, Suriye Atabeyleri, Harizm Selçukileri, Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umûmisi Joseph de Guignes ...
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 35.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 35 Sicill-i Kavanîn - Karakoç, Serkiz İstanbul 1926, Cihan Matbaası, (2. Cild), 892 Sayfa
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 74.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 36 Mufassal Yeni Tavukçuluk - Cafer Fahri İstanbul 1926, Ebüzziya Matbaası, 545 Sayfa - Cilt sırtı yorgun, Haliyle
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 35.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 37 Cengiz ve Moðollar, Çin Moğol İmparatorları, Kalka Moğolları , Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umûmisi Joseph de Guignes, &Cce ...
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 27.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 38 Türkler, İran Selçukileri, Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umûmisi Joseph de Guignes, Çeviren: Hüseyin Cahid, İstanb ...
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 27.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 39 Kamûs-ı Fransevî, Fransızca'dan Türkçe'ye Lugât - Şemseddin Sami İstanbul 1898, Mihran Matbaası, 945-1920 Sayfalar, 2. Cilt - Cildi yorgun, Haliyle
Toplam Teklif : 5 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 30.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 40 Şeceretü'l-Muhammediyye
Toplam Teklif : 6 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 41 Ravayvay Adası. İstifadeli ve Eğlenceli Musavver Seyahat-ı Harikulade Mustafa Galib İstanbul 1326/1910, Kasbar Matbaası, Osmanlı Kütüphanesi, 207 Sayfa, MİL - ÖZEGE; ...
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 40.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 42 Haralomboz Cankiyadis - Ziya Safvetî İstanbul 1328/1912, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 152 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 6824
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 50.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 43 Avrupa Milletleri Ruhiyatı - Fouillée, Alfred, Çv: Mustafa Rahmi Balaban İstanbul 1342-1339/1923, Matbaa-i Âmire, Maarif Vekâleti Neşriyatı, 100+1 Sayfa, AEKMK ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 20.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 44 Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hülefa - Ahmed Cevdet Paşa 4 CİLT BİR ARADA 9-10-11-12 İstanbul 1331/1915, Kanaat Matbaası, (9. Cild), 323-500 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 1 ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 45 Millî Kongre, Beyannâme ve Program İstanbul 1335/1919, Minber Matbaası, 8 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 13615
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 40.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 46 Lükreçya Borciya (Lucrezzia Borgia) - Hugo, Victor, Çv: Kemal Emin (Baran) İstanbul 1329/1913, Matbaa-i Kader, Şark Kütübhanesi Sahibi Naci Kasımzâde, ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 105.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 47 Mağlub Fausta - Zevaco, Michel, Çv: A. Zeki İstanbul 1329/1913, Arşak Garoyan Matbaası, (2. Cilt), 503 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 5422 kitap kondisyon açısından toparlanm ...
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 20.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 48 Küçük Kadınlar - Alcott, Louisa, Çv: Belkıs Sami İstanbul 1925, Samoil Harutyonyan Matbaası, 346 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 11424 - TBTK; 2969
Toplam Teklif : 4 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 45.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 49 Şerhiyle Beraber Ramazan-ı Şerîf Du'âsı İstanbul Matbaa-i Yusuf Ziya, 15 Sayfa, ÖZEGE; 18874
Toplam Teklif : 1 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 10.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır
Lot No: 50 Hakaikü'l-kelam fî Tarihi'l-İslâm - Subhi Paşa İstanbul 1297/1880, Matbaa-i Âmire, 5+3+357 Sayfa, AEKMK - MİL - ÖZEGE; 6620 - Orjinal cildinde
Toplam Teklif : 3 üye
Açılış Fiyatı : 10.00
Satış Fiyatı : 60.00

satış üzerinden %15 komisyon uygulanmaktadır